Niet Kerende Grondbewerking

De VSS AGRO Niet Kerende Grondbewerking (NKG) machines zijn modulair opgebouwd waardoor er diverse opties mogelijk zijn en waarbij het verstelgemak de boventoon voert.

De machine is uitgevoerd met grote ganzevoetbeitels. Deze beitels snijden de grond vlak af, voordat deze in de verkruimelrol komt. Vervolgens egaliseert de egalisatieplaat het zaaibed. De tweede rij ganzevoetbeitels is overlappend gemonteerd t.o.v. de eerste rij. De werkdiepte en de egalisatieplaten zijn vanuit de tractor verstelbaar. De VSS AGRO NKG is ruim opgebouwd i.v.m. een soepele doorvoer van gewasresten. De NKG is in verschillende werkbreedtes leverbaar.

VSS Agro Fusion Tillage Machine

De VSS Agro FTM is ontwikkeld voor het geheel afsnijden en verwerken van groenbemesters, de machine word vooral ingezet bij ploegloze bewerkingen. Deze innovatieve grondbewerking, kan ter vervanging van klepelmaaien, glyfosaat en zorgt voor een eerste zaaibedbereiding. De machine is ruim opgebouwd en heeft een werkbreedte van drie meter. De machine is voorzien van drie grote messen die overlappend staan gemonteerd en steen beveiligd zijn. De combinatie van de parallelophanging en het per mes afhankelijke dieptewiel zorgt er voor dat de messen bodemvolgend zijn. Om de groenbemester onder te werken zijn er achterop de machine twee rijen schijven gemonteerd, deze hebben de functie om de groenbemester te versnijden en onder te werken, deze zijn hydraulisch in hoek verstelbaar.

VSS Agro Root Killer

De VSS Agro Rootkiller (RK) is een luchtig werkende onkruiddoder. Met volvelds werkende vaste schoffelelementen in combinatie met twee rijen egschijven lukt het met een minimale werkdiepte, de grond onkruidvrij te houden.

Foto's