Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

METAALUNIEVOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op uw verzoek toegezonden.

 

GEGEVENS

Alle afbeeldingen maten, gewichten en andere gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd. Constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Alle VSS Agro en VSS AMAC machines zijn in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG), en zijn daarom voorzien van het CE-merkteken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

PRIJZEN

Prijzen zijn bruto, zonder B.T.W. in Euro en worden geleverd af fabriek. De in de prijslijst vermelde prijzen vrijblijvend en zijn zonder voorafgaande kennisgeving aan veranderingen onderhevig. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. Van eventueel gewijzigde prijzen zijn op verzoek nieuwe prijslijsten beschikbaar. Als er geen prijs is vermeld, wordt deze op aanvraag verstrekt.

 

GARANTIE

Al onze machines worden zonder meer geleverd onder garantie van goede werking. Daarbovenop geldt de bij de overeenkomst schriftelijk vastgelegde garantietermijn. Bij het optreden en constateren van enig gebrek binnen de garantietermijn, dient men binnen 10 dagen schriftelijk te reclameren.

 

VRACHTKOSTEN

Eventuele vrachtkosten kunnen op aanvraag worden afgegeven.