Skip to main content

VOORWAARDEN WINACTIE ‘WIN EEN VSS -ZITZAK’

De winactie ‘Win een VSS-zitzak’ wordt georganiseerd door VSS Machinebouw BV. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. Lees ze goed door zodat je volledig op de hoogte bent van de regels die gelden.

 1. Deelname aan de winactie van VSS Machinebouw is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je jouw gegevens hebt achtergelaten in het invulformulier op de actiepagina. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. De deelnemer is woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder. Jonger dan 18 jaar? Vraag aan je ouders/verzorgers toestemming om mee te doen met de winactie.
 5. De winactie loopt van 22 mei 2024 tot en met 31 mei 2024. Alle inzendingen die tijdens deze periode zijn verstuurd, maken kans op de VSS-zitzak.
 6. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van loting op een onpartijdige wijze.
 7. Uiterlijk 5 werkdagen na het sluiten van de actie, krijgt de winnaar persoonlijk bericht via het achtergelaten e-mailadres.
 8. VSS Machinebouw kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
 9. De winnaar van de actie kan gevraagd worden om zijn/haar medewerking te verlenen aan een bericht op de website en/of social media kanalen van VSS Machinebouw.
 10. Deelnemers die niet hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 11. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. VSS Machinebouw is niet verantwoordelijk voor eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden enkel gebruikt door VSS Machinebouw voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met VSS Machinebouw via: 0113 – 567 050 of info@vssmachinebouw.com